Advokatska kancelarija Stojanović

Osnivač kancelarije je advokat Bratislav S. Stojanović i ona postoji od 1997. godine.
Sedište Advokatske kancelarije je od 1997. do 2009. godine bilo u Leskovcu a od januara 2010. je u Nišu. Delatnost kancelarije pokriva teritoriju južne Srbije.
Bratislav S. Stojanović je redovni (aktivni) učesnik naučnih skupova iz oblasti drumskog saobraćaja i naknade štete.

Oblast rada

Specijalnost advokatske kancelarije je pružanje advokatskih usluga u oblasti:

  • saobraćajnih nezgoda
  • naknada štete iz štetnog događaja 
  • parničnog postupka 
  • privrednog prava 
  • radnog prava 
  • posredovanje u prometu nekretninama
  • krivičnog prava

Specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje stranaka u postupku iz saobraćajnih nezgoda i naknada štete iz štetnih događaja. Zastupanje pravnih i fizičkih lica pred sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima i u krivičnim postupcima. Delatnost advokatske kancelarije pomaže nekoliko stalnih saradnika koji su eminentni stručnjaci u svojim oblastima.

Svoje usluge advokatska kancelarija pruža na srpskom i engleskom jeziku.

Naša kancelarija blisko sarađuje sa više advokatskih kancelarija na području Srbije.

Simulacija saobraćajnih nezgoda

Registrovani smo korisnici softvera

Virtual Crash (Virtualni sudar) - http://www.vcrash3.com

Virtual Crash pripada novoj generaciji softvera za simulaciju saobraćajnih nezgoda. Omogućava da se na personalnom računaru u realnom vremenu simuliraju i opišu složeni događaji u saobraćaju.

Pravni informacioni sistemi

Registrovani smo korisnici softvera:

Virtual Crash - http://www.vcrash3.com
Propisi Online - http://www.propisionline.com
Propis Soft Online - http://profisistem.com
Propisi.net - http://www.propisi.net

  • Zadobili ste povrede.

  • Kako da nadoknadite štetu bez troškova?

  • Sve je na nama!