Simulacija saobraćajnih nezgoda - Virtual Crash

Advokatska kancelarija Stojanović je registrovani korisnik softvera

Virtual Crash - http://www.vcrash3.com

Virtual Crash (Virtualni sudar) pripada novoj generaciji softvera za simulaciju saobraćajnih udesa. Program koristi mogućnosti hardvera i softvera da bi na personalnom računaru u realnom vremenu detaljno prikazao složene događaje u saobraćaju.

no
Virtual Crash je programski paket čijom upotrebom je moguće analizirati elemente na osnovu kojih je moguće utvrditi uzroke i okolnosti pod kojima se dogodila neka saobraćajna nezgoda. Program je alat koji obavlja složene proračune koje bez upotrebe računara nije moguće sprovesti.

Analiza saobraćajnih nezgoda na računaru

Za pravilnu upotrebu programa Virtual Crash, neophodno je stručno znanje iz oblasti saobraćaja, posebno analize saobraćajnih nezgoda, kao i dobro poznavanje rada na računaru. Virtual Crash predstavlja alat pri analizi saobraćajnih nezgoda, a kvalitet ulaznih podataka na osnovu kojih program vrši proračune zavisi od kvaliteta rada veštaka i kvaliteta materijalnih dokaza.


Programom Virtual Crash moguće je proveriti parametre utvrđene konvencionalnim metodama, kao i preciznije odrediti one parametre koji nisu mogli biti utvrđeni klasičnim metodama. Tako može pomoći pri utvrđivanju mesta sudara kada nisu (ili nisu kvalitetno) pronađeni tragovi saobraćajne nezgode. Na primer, u slučaju kada ne postoje tragovi saobraćajne nezgode, a poznata su oštećenja vozila, zaustavne pozicije vozila, poznati su smerovi kretanja vozila i opisane su povrede lica koja su se nalazila u vozilima. Na osnovu oštećenja, moguće je precizno utvrditi međusobni položaj vozila u trenutku sudara, a uzimajući u obzir povrede lica koja su se nalazila u vozilu, moguće je izračunati i brzine kojima su se vozila kretala u trenutku sudara. Na osnovu ovih podataka Virtual Crash može odrediti mesto sudara.

Rezultat simulacije

Rezultati simulacije se mogu videti u ravni (kao dvo-dimenziona slika) ili kao prostorna 3D (tro-dimenziona) slika, a parametri simulacije se mogu pogledati u obliku dijagrama i tabela. Postavljanjem kamera na različite pozicije u virtuelnom 3D prostoru u kome se desila saobraćajna nezgoda, moguće je videti događaj onako kako su ga videli vozači, pešaci kao i svi drugi učesnici.

  • Analiza saobraćajnih nezgoda na računaru

  • Nove tehnologije u vašoj službi

  • Virtual CRASH

Vremenska prognoza

Kursna lista

Stanje na berzi

Najnovije vesti