Virtual Crash simulacije

Virtual Crash (Virtualni sudar) pripada novoj generaciji softvera za simulaciju saobraćajnih udesa. Program omogućava da se na personalnom računaru u realnom vremenu detaljno prikažu složeni događaji u saobraćaju. Analizom podataka sa mesta događaja je moguće utvrditi uzroke i okolnosti pod kojima se dogodila neka saobraćajna nezgoda. Program obavlja složene proračune koje bez upotrebe računara nije moguće sprovesti. Za pravilnu upotrebu programa Virtual Crash neophodno je stručno znanje iz oblasti saobraćaja, kao i dobro poznavanje rada na računaru.

Logo

Advokatska kancelarija Stojanović © 2015
je registrovani korisnik softvera Virtual Crash.

Optimizovano za Chrome Internet pregledač.
Koristi F11 taster za prikaz preko celog ekrana.

Spisak primera

1.1 Bočno naletanje putničkog vozila na pešaka
1.2 Bočno naletanje putničkog vozila na pešaka
2. Naletanje otpozadi putničkog vozila na pešaka
3. Bočno naletanje teretnog vozila na pešaka
4. Naletanje otpozadi teretnog vozila na pešaka
5. Naletanje otpozadi putničkog vozila na biciklistu
6. Bočno naletanje putničkog vozila na biciklistu
7. "Isecanje" bicikliste od strane putničkog vozila
8. Naletanje otpozadi autobusa na biciklistu
9. Bočno naletanje autobusa na biciklistu
10. "Isecanje" bicikliste od strane autobusa
11. Bočni sudar bicikla i motocikla
12. Bočni sudar putničkog vozila i motocikla
13. Čeoni sudar putničkog vozila i motocikla
14. Naletanje putničkog vozila na motocikl
15. Bočni sudar teretnog vozila i motocikla
16. Čeoni sudar teretnog vozila i motocikla
17. Naletanje autobusa na motocikl
18. Bočni sudar dva motocikla
19. Bočni sudar traktora i motocikla
20. Čeoni sudar dva putnička vozila
21.1 Bočni sudar dva putnička vozila
21.2 Bočni sudar dva putnička vozila
22. Naletanje putničkog vozila na drugo putničko vozilo
23. Lančani sudar putničkih vozila
24. Čeoni sudar putničkog i teretnog vozila
25. Bočni sudar teretnog i putničkog vozila
26. Naletanje teretnog vozila na putničko
27. Čeoni sudar dva teretna vozila
28. Bočni sudar teretnih vozila
29. Naletanje teretnog vozila na drugo teretno vozilo
30. Sletanje s puta putničkog vozila
31. Sletanje s puta teretnog vozila
nazad

Primeri simulacije saobraćajnih nezgoda
rađenih u advokatskoj kancelariji Stojanović

Jedan od učesnika je:

pmv pesak bicikla motor tmv autobus traktor zivotinja pmv

Spisak primera, putničko vozilo

1.1 Bočno naletanje putničkog vozila na pešaka
1.2 Bočno naletanje putničkog vozila na pešaka
2. Naletanje otpozadi putničkog vozila na pešaka
5. Naletanje otpozadi putničkog vozila na biciklistu
6. Bočno naletanje putničkog vozila na biciklistu
7. "Isecanje" bicikliste od strane putničkog vozila
12. Bočni sudar putničkog vozila i motocikla
13. Čeoni sudar putničkog vozila i motocikla
14. Naletanje putničkog vozila na motocikl
20. Čeoni sudar dva putnička vozila
21.1 Bočni sudar dva putnička vozila
21.2 Bočni sudar dva putnička vozila
22. Naletanje putničkog vozila na drugo putničko vozilo
23. Lančani sudar putničkih vozila
24. Čeoni sudar putničkog i teretnog vozila
25. Bočni sudar teretnog i putničkog vozila
26. Naletanje teretnog vozila na putničko
30. Sletanje s puta putničkog vozila
nazad

Spisak primera, pešak

1.1 Bočno naletanje putničkog vozila na pešaka
1.2 Bočno naletanje putničkog vozila na pešaka
2. Naletanje otpozadi putničkog vozila na pešaka
3. Bočno naletanje teretnog vozila na pešaka
4. Naletanje otpozadi teretnog vozila na pešaka
nazad

Spisak primera, biciklista

5. Naletanje otpozadi putničkog vozila na biciklistu
6. Bočno naletanje putničkog vozila na biciklistu
7. "Isecanje" bicikliste od strane putničkog vozila
8. Naletanje otpozadi autobusa na biciklistu
9. Bočno naletanje autobusa na biciklistu
10. "Isecanje" bicikliste od strane autobusa
11. Bočni sudar bicikla i motocikla
nazad

Spisak primera, motociklista

11. Bočni sudar bicikla i motocikla
12. Bočni sudar putničkog vozila i motocikla
13. Čeoni sudar putničkog vozila i motocikla
14. Naletanje putničkog vozila na motocikl
15. Bočni sudar teretnog vozila i motocikla
16. Čeoni sudar teretnog vozila i motocikla
17. Naletanje autobusa na motocikl
18. Bočni sudar dva motocikla
19. Bočni sudar traktora i motocikla
nazad

Spisak primera, teretno vozilo

3. Bočno naletanje teretnog vozila na pešaka
4. Naletanje otpozadi teretnog vozila na pešaka
15. Bočni sudar teretnog vozila i motocikla
16. Čeoni sudar teretnog vozila i motocikla
24. Čeoni sudar putničkog i teretnog vozila
25. Bočni sudar teretnog i putničkog vozila
26. Naletanje teretnog vozila na putničko
27. Čeoni sudar dva teretna vozila
28. Bočni sudar teretnih vozila
29. Naletanje teretnog vozila na drugo teretno vozilo
31. Sletanje s puta teretnog vozila
nazad

Spisak primera, autobus

8. Naletanje otpozadi autobusa na biciklistu
9. Bočno naletanje autobusa na biciklistu
10. "Isecanje" bicikliste od strane autobusa
17. Naletanje autobusa na motocikl
nazad

Spisak primera, traktor

19. Bočni sudar traktora i motocikla
nazad

Spisak primera, životinje

22. Naletanje putničkog vozila na drugo putničko vozilo
nazad